Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Potvrzením Vašeho podpisu petice udělujete občanské iniciativě Dýchám v Ostravě !!! pro tento úček zastoupené jejím členem a členem petičního výboru petice Ne rozšíření spalovny Nebezpečných odpadů v Ostravě Ing. Michalem Feller, bydlištěm Fibichova 801/6, Ostrava-Svinov, 721 00 (dále jen Správce) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů se zpracováním těchto osobních údajů:

jméno a příjmení

město/obec

e-mailová adresa

2. Jméno, příjmení a město/obec je možné zpracovat na základě Vašeho souhlasu za účelem podpisu a vyhodnocení petice, tyto údaje mohou být pouze v souvislosti s peticí předány třetím osobám. E-mailová adresa je shromažďována pouze pro potřeby zasílání newsletteru, pokud s tímto vyjádříte souhlas, žádné třetí osoby nebudou mít k tomuto údaji přístup. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu feller@dychamvostrave.cz nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem.

5. Vezměte na vědomí, že máte právo:

-vzít souhlas kdykoliv zpět

-požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

-požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

-vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

-požadovat výmaz těchto osobních údajů

-na přenositelnost údajů

-v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.