Petice

Ne rozšíření spalovny Nebezpečných odpadů v Ostravě

Vyzýváme hejtmana Moravskoslezského kraje a zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, aby podpořili stanovisko statutárního města Ostrava a zabránili rozšíření spalovny nebezpečných odpadů na území Ostravy.

Vyzýváme zástupce společnosti SUEZ, aby respektovala názor města a jeho občanů a upustila od záměru rozšířit spalovnu nebezpečných odpadů na území Ostravy.

Občané města Ostravy už na svém území mají největší spalovnu nebezpečných odpadů v České republice a podílí se tak na likvidaci těchto odpadů nejen z Ostravy ale i širokého okolí. Nechápeme, jaký jiný důvod kromě ekonomických zájmů společnosti SUEZ může ospravedlnit rozšíření spalovny o téměř ⅔ její stávající kapacity.

Zároveň dlouhodobě musí snášet působení znečištění ovzduší způsobené průmyslovou výrobou v Ostravě, v okolí Ostravy a v sousedním Polsku.
V takové situaci je zatěžování občanů Ostravy dalším zdrojem znečištění zcela nemyslitelné a krajně nemravné.

**váš podpis**Dýchám v Ostravě!!!
1,746 podpisy = 87% z cíle
0
2,000

Sdílejte se svými příteli